שני המפגשים הם מפגשים מסכמים והינם חלק מסדנת מהות. בין סיום הסדנה למפגש ההשלמה, תהיה לך הזדמנות ליישם את כל הכלים בחיים שלך. במהלך ערב ההשלמה תהיה לך ההזדמנות לשאול שאלות ותקבל כלים נוספים.
לערב ההשראה אתה מוזמן להביא את החברים והמשפחה שלך להראות להם מה למדת ואיך סדנת מהות עובדת.