הסדנה שלנו אינה תחליף לטיפול פסיכולוגי. הסדנה והטיפול יכולים להשלים האחד את האחר. כדי לא להפריע לטיפול, אנו מבקשים שתבקש את אישור הפסיכולוג. פסיכולוגים שונים השתתפו בסדנאות שלנו, גם כהשלמה למומחיות שלהם. אם תהיה מעוניין בכך, נוכל לקשר ביניכם.