תקנון כללי לאתר

צרכן/משתלם שהזמין שירותים מן החברה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, בכפוף לתנאים הבאים:

1. את הודעת הביטול ניתן לשלוח לכתובת מייל  info@humanication.co.il  או באמצעות הודעה טלפונית למספר 03-9246646

2. ביטול הזמנה ייעשה בכתב ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר ובתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

3. במקרה של ביטול כאמור בסעיף 2, החברה תשיב לצרכן את כספו בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך –  בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

4. ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

5. דמי הביטול, הינם לפי ימי עבודה בארץ ובחו"ל.

6. טל"ח.