of שישי בוקר 2 2020

מבנה התוכנית
כחודשים וחצי

מספר המפגשים: 4 פגישות אימון קבוצתיות
אורך כל מפגש: כ-4 שעות
מאמן בליווי אישי: שיחות אימון מספר פעמים בשבוע

of שישי בוקר 2 2020

קטגוריה

2,100.00

20 במלאי

תיאור

תנאי הרשמה
הריני נרשם לקורס אאוטפיט  שיתקיים בתאריך 11/12/20

מחיר השתתפות בתוכנית 2100 שח. 
כל הרוכש שירות מחברת "הומניקיישן" ראשי לבטל את העסקה עפ"י הוראות החוק להגנת הצרכן.
לקוח שלא יתחבר לשידור במועד שנקבע לא יהיה זכאי לקבל את כספו חזרה.
אני מאשר כי קראתי והבנתי את ההסכם ותנאיו