ep 14.12.20

ep 14.12.20

קטגוריה

490.00

20 במלאי

תיאור

תנאי הרשמה
הריני נרשם לסדנת EP שתתקיים בתאריך 14/12/20

הסדנה  מתקיימת בפתח תקווה באולם תחת תנאי התו בסגול 
מחיר השתתפות סדנה הנו 490 ש"ח

כל הרוכש שירות מחברת "הומניקיישן" ראשי לבטל את העסקה עפ"י הוראות החוק להגנת הצרכן.
לקוח שלא יתחבר קישור במועד שנקבע לא יהיה זכאי לקבל את כספו חזרה.
אני מאשר כי קראתי והבנתי את ההסכם ותנאיו