קורס קברניט- נאמנות לעצמי 18.5.2020

קורס קברניט- נאמנות לעצמי 18.5.202 

קורס קברניט- נאמנות לעצמי 18.5.2020

קטגוריה

450.00

18 במלאי

תיאור

תנאי הרשמה
הריני נרשם קורס קברניט- נאמנות לעצמי 18.5.202 באינטרנט
התוכנית מועברת באמצעות מערכת ZOOM בחיבור אינטרנטי.
מחיר השתתפות בתוכנית הינו 450 ₪ .
כל הרוכש שירות מחברת "הומניקיישן" ראשי לבטל את העסקה עפ"י הוראות החוק להגנת הצרכן.
לקוח שלא יתחבר קישור במועד שנקבע לא יהיה זכאי לקבל את כספו חזרה.
אני מאשר כי קראתי והבנתי את ההסכם ותנאיו