קורס סינגלס ארה"ב 26.7.2020

תוכנית ליווי אונליין
בת 4 מפגשים
ליצירת זוגיות

קורס סינגלס ארה"ב 26.7.2020

קטגוריה

1,200.00

20 במלאי

תיאור

תנאי הרשמה
הריני נרשם לקורס אונליין סינגלס ארה"ב שיתקיים בתאריך 26.7.2020

התוכנית מועברת באמצעות מערכת ZOOM בחיבור אינטרנטי.
הקורס סדרה של 4 מפגשי אונליין.
מחיר השתתפות בתוכנית הינו 320 $

כל הרוכש שירות מחברת "הומניקיישן" ראשי לבטל את העסקה עפ"י הוראות החוק להגנת הצרכן.
לקוח שלא יתחבר קישור במועד שנקבע לא יהיה זכאי לקבל את כספו חזרה.
אני מאשר כי קראתי והבנתי את ההסכם ותנאיו