הומניקיישן-פרטיות

ההבטחה שלנו לשמירה על פרטיות

משתתפים יקרים, תודה שבחרתם בחברת הומניקיישן (להלן "החברה"), המציעה סדנאות להגברת האושר וההצלחה בחיים באמצעות למידה אינטלקטואלית  וחווייתית.

הפרטיות שלכם חשובה לנו מאוד ואנחנו עושים את כל הנדרש כדי לשמור על הפרטים שלכם, ולשם כך חברת הומניקיישן עומדת ומקפידה על חוק הגנת הפרטיות

אנו מבקשים לספק למשתתפים בסדנאות שלנו את השירות הטוב ביותר תוך כדי הגנה על המידע שלהם ובייחוד מידע אישי. לצורך מדיניות פרטיות זו, כל שימוש באתר (לרבות גלישה בו, רכישת מוצרים, יצירת קשר באמצעותו) (בין אם התקבלו ע"י נציגי החברה בחנות החברה ו/או טלפונית ו/או באמצעות דוא"ל) יקראו להלן: "שירותי החברה".

הואיל ובאמצעות השימוש בשירותי החברה, נאסף מידע אודותיכם אשר מעובד ע"י החברה לצורך מתן שירותיה, אנו מבקשים להבהיר לך בצורה הטובה ביותר את התנאים והסיבות לכך. ככל שלאחר קריאת מדיניות פרטיות זו יש לך שאלות כלשהן בנוגע אליה אנא צור קשר עם החברה בפניה לאחראי/ת על הגנת המידע בחברה, באמצעות כתובת המייל הבאה: priavcy@humanication.co.il.

אנחנו מתחייבים כי השימוש והעיבוד של המידע האישי המתקבל על ידינו יעשה בהתאם לנהלים הקבועים במדיניות פרטיות זו ועל פי המטרות הקבועות בה.

 • תחולת מדיניות פרטיות זו

החברה מבקשת ליתן ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר שהיא יכולה לתת. לצורך מתן שירותיה, החברה נדרשת לאיסוף מידע השייך ללקוח, המהווה מידע אישי. "מידע אישי" הוא מידע אשר צירוף מכלול פרטיו יכול להביא לכדי זיהוי הלקוח/ה ו/או מידע ביחס לעניינים פרטיים של הלקוח/ה.

על ידי השימוש בשירותי החברה את/ה מצהיר/ה ומסכים/ה שאיסוף ועיבוד של כל מידע אישי יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות הקבועה להלן וכן מצהיר/ה כי: 1. הפרטים אשר תמסור/תמסרי לחברה הינם פרטים מדוייקים ונכונים; 2. הינך מסכים/מה כי פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה וכן כי החברה תוכל לעשות בהם שימוש בהתאם לתנאים הקבועים במדיניות פרטיות זו.

יובהר כי "עיבוד" המידע הינו כל תהליך אשר המידע עובר מעת קבלתו ע"י החברה וכן במסגרת מתן שירותי החברה, בין היתר איסוף, שמירה, ארגון, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, איחוד, סידור, הגבלה, מחיקה וכיו"ב.

 • איזה מידע נשמר במאגרי המידע

במסגרת מתן שירותי החברה, יכולה החברה לשמור מידע אישי ומידע אנונימי.

מידע אישי שנאסף:

 • פרטי התקשרות – שם מלא, כתובת, דוא"ל, נייד.
 • כתובת IP של המכשיר ממנו נעשתה התחברות לאתר .
 • מידע הנמסר על ידך, בין באמצעות אתר האינטרנט של החברה או באמצעות מילוי טפסי הרשמה לסדנאות שלנו.

מתי נאסף המידע אודותיך:

 1. בעת מילוי טפסים בערבי מבוא
 2. בעת רישום לסדנאות שלנו (בעת מילוי טפסי הרשמה): בעת רישום לסדנאות שלנו, נבקש ממך פרטים הכוללים ת.ז. שם מלא, כתובת, דוא"ל וטלפון.
 3. בעת רישום לשירותי החברה: בעת מסירת פרטים באתר האינטרנט שלנו.
 4. בעקבות פניה טלפונית לחברתנו: בעת מסירת פרטים.
 • מדוע נשמר המידע

אנחנו מבקשים לקבל אודותיך פרטים אישיים לצורך התאמת הסדנאות. לצורך כך, שומרת החברה את שמך, פרטי ההתקשרות עמך, כמו גם כל מידע אחר שאתה מעביר לנו באמצעות הטפסים, השיחות הטלפוניות או הפרטים שאתה מעביר לנו דרך האתר.

כדי שהחברה תוכל לענות לפניות שנעשות על ידך.

 1. לעיתים תבקש ליצור עמנו קשר בנוגע לסדנא, או בכל נושא אחר, באמצעות דוא"ל, טלפון, או קבוצת הפייסבוק של החברה. אנו שומרים את פרטי ההתקשרות שלך וכל מידע שאתה מעביר לנו כדי שנוכל לתת מענה לפניותיך.

כדי שהחברה תוכל לשפר ולהתאים את השירותים לצרכיך

 1. ככל שתבקש/י לקבל מאתנו עדכונים סדנאות חדשות או הצעות להתנדב בחברתנו (אם רלוונטי) החברה תשמור ביחד עם הפרטים המזהים שלך את הדוא"ל שלך לצורך שליחת הודעות החברה.
 2. על מנת להסיר את עצמך מרשימת הדיוור אנא שלח דוא"ל ל priavcy@humanication.co.il

כדי לעמוד בדרישות החוק

 1. במקרים מסוימים על החברה לאסוף מידע לצורך עמידה בדרישות חוקים מסוימים. לדוגמא, לצורך הנפקת חשבונית מס, על החברה להוסיף את השם המלא שלך על מנת להכלילו בחשבונית. כל המידע אשר נשמר על מנת לעמוד בדרישות החוק, נאסף ונשמר בדרך המפורטת בחוק ולאורך הזמן הקבוע בו.
 2. עיבוד המידע נדרש לצורך אינטרס לגיטימי של החברה או לצורך מתן שירותים של צד ג': החברה שומרת נתונים ומידע על לקוחותיה לצורך התגוננות מפני הליכים משפטיים ו/או מנטרת את המידע על השימוש באתרים שלה לצורך מניעת שימוש לרעה בהם ו/או שומרת משובים הנוגעים לסקרים שערכה לצורך שיפור השירות הניתן על ידה.

ככל שהחברה תבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתך מראש ותיידע אותך על הצורך שלה באותו מידע.

 • הזכות לעיון במידע, לתיקונו ולהסרתו

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, יש לך הזכות לעיין במידע הנשמר אצלנו, לקבלו, לתקנו, למוחקו ו/או לבטל את ההסכמה שניתנה לנו.

לצורך ביטול ההסכמה או בכל עניין הנוגע לפרטיות, אנא פנה אלינו בדוא"ל priavcy@humanication.co.il.

נבקש להבהיר כי במידה ונתבקשנו להסיר את המידע , ייתכן ולא נוכל לתת לך את השירותים.

בנוסף, הזכות למחיקת המידע אודותיך תינתן תחת הגבלה לשמירת המידע הנדרש על ידי החברה על פי החוקים החלים עליה, למשל ככל ונדרש המידע המדובר בעמידה בחוקי המס החלים עליה.

כלקוח/ה של החברה, את/ה זכאי/ת לבקש שלא להיכלל ברשימת התפוצה או במאגר המידע של לקוחות החברה . לצורך הסרה מרשימת התפוצה אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת priavcy@humanication.co.il.

עלינו להסביר כי הסרתך ממערכת הדיוור הישיר  אינה מסירה את פרטיך אשר נשמרים במערכת החברה לצורך מטרות אחרות המנויות במדיניות זו לעיל.

 • העברת מידע לצדדים שלישיים

אנו עושים את כל הנדרש כדי לשמור על המידע שלך. ככלל החברה אינה עושה שימוש במידע לצורך העברתו לצדדים שלישיים, למעט במקרים המפורטים להלן:

 1. ככל שנדרש לצורך מתן שירותי החברה: לדוגמא מידע אודות מספרי כרטיסי האשראי מועבר ישירות לחברות כרטיסי האשראי / חברות הסליקה [כאמור אינו נשמר אלא לביצוע הרכישה].
 2. נותני שירותים הנדרשים לצרכים פנימיים של החברה: קבלת שירותים מרו"ח ו/או מעוה"ד (במקרים של הליכים משפטיים), קבלת שירותי שיווק מספקים שונים;
 3. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח/ה או המידע אודותיו/ה לצד שלישי. החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטיות המידע האישי ותחשוף אך ורק את החלק המינימלי האפשרי המתבקש על פי אותו צו שיפוטי.
 4. ככל ופעילות החברה תימכר לצד ג' ו/או החברה תתמזג עם צד ג' – יתכן וייחשף מידע אישי אודות הלקוח/ה.
 • אם יש לך שאלות או בקשות בכל הנוגע למדיניות זו, באפשרותך לשלוח אותן לכתובת הדוא"ל priavcy@humanication.co.il.
 • פרק הזמן לשמירת המידע האישי

החברה פועלת להגנה על פרטיות המידע של לקוחותיה ועל כן תשמור את המידע לפרק הזמן הנחוץ לשם מתן שירותיה ו/או נדרש על מנת לעמוד בדינים החלים עליה, כגון חוקי מס והתיישנות. החברה פועלת לבחינת המידע השמור במערכותיה באופן תקופתי על מנת לעמוד בדרישות אלו.

 • העברת מידע אישי לצדדי ג' הקיימים מחוץ למדינת ישראל

המידע הנשמר במערכותיה של החברה ו/או חלק ממנו עשוי להיות מועבר מחוץ למדינת ישראל במסגרת שמירתו, אחסונו, עיבודו על ידי צדדי ג', חוות שרתים, שירותי ענן וכיו"ב. לאור האמור, הינך מסכים/ה להעברת המידע לצדדי ג' מחוץ למדינת ישראל לצורך שמירתו, אחסונו, עיבודו והעברתו כאמור.

 • אבטחת המידע

החברה פועלת על פי הנהלים הקבועים בחוק הישראלי לצורך אבטחת המידע האישי של כל לקוחותיה ואף מחייבת צדדים שלישיים בנקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים.

יחד עם זאת, השימוש להעברת מידע באמצעות האינטרנט אינו חסין לחלוטין מפני פגיעות, ועל כן החברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / יפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה, על אף שתפעל שמקרים כגון אלו לא יהיו.

 • הפניות לאתרים של צדדי ג'

במסגרת האתרים השונים של החברה קיימות הפניות (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים. הפניות אלו מופיעות נעשה לצורך נוחות הלקוח/ה. החברה אינה אחראית לתוכן הקיים בלינקים ו/או אפליקציות אלו ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם ו/או לדרכי איסוף, שמירה ועיבוד המידע על ידי מנהלי האתרים הנ"ל.

 • שינוי מדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות פרטיות והיא תפעל לעדכן אותך על שינויים האלה באמצעים העומדים לרשותה לרבות פרסום באתריה. ככל שהחברה תחליט על שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו הפרסום על כך יהא באופן גלוי ובולט. יתירה מכך, במקרה הצורך תתבקש הסכמתך לשינויים במדיניות הפרטיות, ככל ויהיו כאלו.