OUTFIT

קורס ליצירת אורח חיים איכותי ובריא הנשמר לאורך זמן.

לאכול, להנות, לרזות.

מה הייחודיות של OUTFIT ?
התוכנית הקרובות מתחילות -
7.10
25.10

הגישה של Outfit מעצימה את  היכולת לנהל את המחשבות והרגשות ביחס לאוכל דרך קבלת כלים מעשיים,

זיהוי דפוסים והרגלים אוטומטיים והגברת השליטה אל מול חשקים ופיתויים ואימון עליהם עד להצלחה.

התוכנית לא עוסקת בתזונה, לא מחלקים תפריטים ואין צורך לשקול את מה שנכנס לפה.

ליווי אישי על ידי מאמן לאורך כל התוכנית.

למעלה מ-2000 משתתפים עברו אותה בארץ ובעולם ודיווחו על ירידה במשקל לאורך זמן, גם שנים אחרי סיום  התוכנית.

 

OUTFIT
לאכול, להנות, לרזות.
לפרטים נוספים ויצירת קשר: