תקנון מבצע "חבר מביא חבר – פסח 2022"

חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ יוצאת במבצע לזמן מוגבל, המעניק "שובר הנחה" תחת הכותרת חבר מביא חבר לסדנאות מהות ומקור. ההנחה תינתן ב2 אופנים, אופן ראשון לרוכש מהות מקור, הנחה בגובה של 25% (מהות+מקור במקום 6350 ₪ יעלו 4763 ₪) אופן שני (במידה ורלוונטי) לבוגר שהעביר את הנרשם תינתן 15% הנחה למשך חצי שנה לקניית כל סדנה בארגון.

 1. הגדרות:

"החברה" – חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ.

"בוגר" – לקוח אשר השתתף בעבר בסדנת מהות.

"שובר הטבה לבוגר" – שובר דיגיטלי אישי לבוגר שהעביר את פרטי הנרשם החדש למהות+מקור בזמן המבצע, המקנה לבוגר 15% הנחה למשך חצי שנה לרכישת כל סדנה בארגון.

"נרשם חדש" – לקוח חדש אשר נרשם לסדנאות מהות ומקור יחד עקב המלצת בוגר במהלך ימי המבצע.

"הטבה לנרשם חדש" – נרשם חדש יהיה זכאי להנחה של 25% ממחיר המחירון של חבילת מהות+מקור השמור במשרדי החברה ומפורסם באתר החברה.

"ימי המבצע" – המבצע יחל בתאריך 4.4.2022 וימשך עד לתאריך 6.4.22  בשעה 19:00 בלבד. למען הסר ספק, כל אדם שיעביר מתעניין עד למועד סיום המבצע וכן כל אדם שהשאיר פרטים בטופס ייעודי למבצע בימי המבצע וטרם חזרו אליו, יהיה זכאי/ת לקבל שובר הטבה.

 1. תוקף שובר ההטבה לבוגר הינו עד לתאריך 6.10.2022.
 2. אופן בחירת ההנחה תהיה על בסיס שיח עם הנרשם החדש והצהרתו כי בוגר מסוים הוא זה שהמליץ לו על סדנאות הארגון. היה וישנם מספר אנשים של בוגרים שהמליצו לנרשם החדש על סדנאות מהות+מקור, על הנרשם החדש יהיה לבחור אדם אחד שיקבל את שובר ההנחה.
 3. חברת הומניקיישן רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות להוסיף או להוריד סדנה או סדנאות המשתתפות במבצע. כל שובר שיירכש בטרם התקבלה ההודעה על הפסקת המבצע יכובד בחברה בהתאם לתנאי תקנון זה.
 4. באמצעים המקוונים של החברה יפורסם שובר ההטבה. לבוגרים תהיה אפשרות למלא טופס מקוון עם פרטים. ככל שהטופס המקוון ימולא ויישלח על ידי הבוגר בימי המבצע או ככל שהבוגר ייצור קשר טלפוני עם נציגי החברה בימי המבצע, הבוגר יהיה זכאי להנחה המוקנית בשובר ההטבה לבוגר, בכפוף לכך שהמתעניין שהעביר ירכוש בפועל וישלם עבור חבילת מהות+מקור.

למען הסר ספק, תשלום לאחר מועד סיום המבצע יתקבל רק במידה ובוגר מילא טופס מקוון בימי המבצע ולא בוצעה פנייה יזומה מנציגי החברה כדי לגבות מהנרשם החדש תשלום. להומניקיישן שמורה הזכות לשנות / לקבל או להחריג פנייה שאינה עומדת בתנאי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכל עת. 

 1. נרשם חדש שיהיה מעוניין לבטל את חבילת מהות+מקור, בטרם מימש את הסדנאות, יהיה זכאי לקבל החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים של חברת הומניקיישן ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, והיה והביטול יהיה פחות מ-14 ימים מיום הרכישה שובר ההטבה לבוגר יבוטל גם הוא.
 2. את הביטול המפורט, ניתן לבצע באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת sherut@humanication.co.il. על ההודעה לכלול את שם הנרשם החדש, פירוט הבקשה ופרטים ליצירת קשר (להלן: "ההודעה המלאה"). תאריך שליחת ההודעה המלאה באמצעות הדוא"ל בלבד יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול.

ככל שהנרשם החדש אינו משתמש במייל, ניתן להגיש באופן פיזי את ההודעה המלאה למשרדי החברה ולוודא שההעתק ההודעה נחתם על ידי נציג החברה, לצד ציון מועד המסירה ושמו של נציג החברה.

תאריך מסירת ההודעה המלאה לנציג החברה במשרדי החברה על פי מועד המסירה שלצידו חתימת ושם נציג החברה יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול.

כמו כן, ניתן לשלוח את ההודעה המלאה בדואר רשום לכתובת האמורה. תאריך קבלת הדואר הרשום במשרדי החברה על פי רישומי חברת הדואר יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול.

 • דמי ביטול – נרשם חדש שיבחר לבטל את הרכישה בכפוף לתנאי תקנון זה ובהתאם לתנאי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, יקבל החזר כספי בשווי הסכום ששילם בקיזוז דמי ביטול 5% משווי העסקה, ובקיזוז עמלות סליקה וניכיון.
 • לקוח שרכש את חבילת מהות+מקור במסגרת המבצע ולאחר השתתפות בסדנת מהות ביקש לבטל את השתתפותו בסדנת מקור יהיה עליו להעביר הודעה מלאה בנושא האמצעות כתובת המייל לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לאחר תום סדנת מהות, כספו יוחזר לו בניכוי מחירה המלא של סדנת מהות – 3,050 ₪.
 1. מימוש השובר יהיה בתוקף לתקופה של עד תאריך 6.10.22, (להלן: "תקופת המימוש"). במקרים מיוחדים ובהתאם להחלטתה הבלעדית של חברת הומניקשיין הבוגר יהיה רשאי להאריך את תקופת המימוש. על מנת לבצע הארכה, על הבוגר לפנות בבקשה בכתב לשירות הלקוחות של החברה, ולפרט בבקשתו מדוע מתבקשת הארכה. החברה מתחייבת להשיב לפנייתו של הלקוח בתוך 10 ימים ממועד הפנייה המנומקת.
 2. אין כפל מבצעים והנחות, ניתן להשתמש בשובר הטבה אחד בלבד לרכישת סדנה.
 3. שובר ההטבה לבוגר ניתן להעברה, בהתאם לתנאי המימוש והשתתפות בסדנאות בחברה. השובר אינו ניתן להחלפה או המרה ולא יינתן עודף מהשובר.
 4. ט.ל.ח.
עגלת קניות0
אין מוצרים בעגלה