תקנון כללי לאתר

צרכן/משתלם שהזמין שירותים מן החברה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, בכפוף לתנאים הבאים:

1. את הודעת הביטול ניתן לשלוח לכתובת מייל  info@humanication.co.il  או באמצעות הודעה טלפונית למספר 03-9246646

2. ביטול הזמנה ייעשה בכתב ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר ובתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

3. במקרה של ביטול כאמור בסעיף 2, החברה תשיב לצרכן את כספו בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך –  בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

4. ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

5. דמי הביטול, הינם לפי ימי עבודה בארץ ובחו"ל.

 
 

תקנון שובר 800 ש"ח הנחה


חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ יוצאת במבצע לזמן מוגבל, המעניק "שובר הנחה" תחת הכותרת קונים 800 ₪ ומשלמים 400 ₪.
השובר בשווי 800 ₪ ניתן למימוש בסדנאות נבחרות בהומניקיישן בהתאם למפורט בתקנון.

1.       הגדרות:

"החברה" – חברת הומניקיישן – מרכז להתפתחות אישית בע"מ.

"שובר ההטבה" – שובר דיגיטלי אישי הנושא קוד ומקנה 800 ₪ למימוש בסדנאות נבחרות בהומניקיישן, לכל אדם שרכש את השובר במסגרת המבצע ("800-400")

הסדנאות המשתתפות במבצע ומאפשרות מימוש השובר:מהות, מקור, מעבר לחשש, אקסטרה מייל, אימון זוגי, ביה"ס להנחייה, אאוטפיט ודואט.

"ימי המבצע" – המבצע יחל בתאריך 9.1.2022 וימשך עד לתאריך 16.1.22  בשעה 12:000 בלבד. למען הסר ספק, כל אדם שרכש שובר עד למועד סיום המבצע וכן כל אדם שהשאיר פרטים בטופס ייעודי למבצע וטרם חזרו אליו, יהיה זכאי/ת לרכוש את השובר ולהנות מההטבה.

2.       במסגרת המבצע ניתן לרכוש שובר בעלות של 400 ₪ בלבד, המעניק  הנחה בגובה 800 ש"ח ממחיר המחירון המלא, המצוי במשרדי החברה, על השתתפות בסדנאות נבחרות של החברה המפורטות בתקנון זה.

 3.         תוקף שובר ההטבה הינו עד לתאריך 31.12.2022.

 4.       חברת הומניקיישן רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות להוסיף או להוריד סדנה או סדנאות המשתתפות במבצע. כל שובר שיירכש בטרם התקבלה ההודעה על הפסקת המבצע יכובד בחברה בהתאם לתנאי תקנון זה.

5.       באמצעים המקוונים של החברה יפורסם שובר ההטבה. למעוניינים תהיה אפשרות לבצע רכישה אונליין באתר החברה ו/או למלא טופס מקוון עם פרטים. ככל שהטופס המקוון ימולא וישלח על ידי הלקוח בימי המבצע או ככל שהלקוח ייצור קשר טלפוני עם נציגי החברה בימי המבצע, הלקוח יהיה זכאי להנחה המוקנית בשובר ההטבה, בכפוף לכך שהלקוח ישלם את התמורה המלאה לשובר (400 ₪).

למען הסר ספק, תשלום לאחר מועד סיום המבצע יתקבל רק במידה ולקוח מילא טופס מקוון ולא בוצעה פנייה יזומה מנציגי החברה כדי לגבות ממנו תשלום עבור שובר ההטבה בהתאם לתנאי המבצע. להומניקיישן שמורה הזכות לשנות/לקבל או להחריג פנייה שאינה עומדת בתנאי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכל עת. 

6.       לקוח שיהיה מעוניין לבטל את הרכישה של השובר, בטרם מימש את השובר, יהיה זכאי לקבל החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים של חברת הומניקיישן ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

    את הביטול המפורט, ניתן לבצע באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת sherut@humanication.co.il. על ההודעה לכלול את שם הלקוח, פירוט הבקשה ופרטים ליצירת קשר (להלן: "ההודעה המלאה"). תאריך שליחת ההודעה המלאה באמצעות הדוא"ל בלבד יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול.

     ככל שהלקוח אינו משתמש במייל, ניתן להגיש באופן פיזי את ההודעה המלאה למשרדי החברה ולוודא שההעתק ההודעה נחתם על ידי נציג החברה, לצד ציון מועד המסירה ושמו של נציג החברה, לכתובת הבאה: חברת הומניקיישן, רחוב גזית 7, פתח תקווה.

    תאריך מסירת ההודעה המלאה לנציג החברה במשרדי החברה על פי מועד המסירה שלצידו חתימת ושם נציג החברה יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול.

    כמו כן, ניתן לשלוח את ההודעה המלאה בדואר רשום לכתובת האמורה. תאריך קבלת הדואר הרשום במשרדי החברה על פי רישומי חברת הדואר יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול.

     דמי ביטול – לקוח שיבחר לבטל את רכישת השובר בכפוף לתנאי תקנון זה ובהתאם לתנאי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, יקבל החזר כספי בשווי הסכום ששילם עבור השובר בקיזוז דמי ביטול 5% משווי העסקה, ובקיזוז עמלות סליקה וניכיון.

7.       מימוש השובר יהיה בתוקף לתקופה של עד תאריך 31.12.22, (להלן: "תקופת המימוש"). במקרים מיוחדים ובהתאם להחלטתה הבלעדית של חברת הומניקשיין הלקוח יהיה רשאי להאריך את תקופת המימוש. על מנת לבצע הארכה, על הלקוח לפנות בבקשה בכתב לשירות הלקוחות של החברה, ולפרט בבקשתו מדוע מתבקשת הארכה. החברה מתחייבת להשיב לפנייתו של הלקוח בתוך 10 ימים ממועד הפנייה המנומקת.

8.       אין כפל מבצעים והנחות, ניתן להשתמש בשובר אחד בלבד לרכישת סדנה, למעט מי שרוכש חבילת מהות מקור מראש, בהנחה והלקוח בוחר לבטל את השתתפותו בסדנת מקור ולקבל החזר כספי ע"פ הסכם הרכישה והתנאים שמופיעים בו, יבוצע קיזוז לכפל המבצעים.
לא ניתן להשתמש בשובר עבור סדנאות שכבר נרכשו

9.       שובר ההטבה ניתן להעברה, בהתאם לתנאי המימוש והשתתפות בסדנאות בחברה. השובר אינו ניתן להחלפה או המרה ולא ינתן עודף מהשובר.

10.   ט.ל.ח.